Gwarancja

 

Gwarancja nie obejmuje piły pękniętej na zgrzewie – noszącej ślady:

 • kolejnego pęknięcia w innym miejscu (poza zgrzewem),
 • zniekształcenia
 • korozji,
 • znacznego zużycia w tym wyłamane lub tępe zęby, starty korpus z widocznymi śladami rolek prowadzących.

 

Utrata praw gwarancyjnych następuje w przypadkach, gdy:

 • produkt był używany w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
 • produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek),
 • uszkodzenie produktu nastąpiło w wyniku czynników zewnętrznych, np. zanieczyszczenia, użytkowania w nieodpowiednich warunkach, a także jeżeli uszkodzenie produktu nastąpiło z winy użytkownika (np.piły nie zostały poddane procesowi docierania itp.),
 • produkt został uszkodzony podczas transportu, z powodu niewłaściwego zabezpieczenia i zapakowania.
 • produkt był używany mimo zaistnienia usterki,
 • miała miejsce ingerencja w produkt włącznie z próbą jego naprawy,
 • produkt był używany mimo zaistnienia usterki,
 • nie ma możliwości zidentyfikowania produktu na podstawie przesłanych dokumentów.

 

Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować obciążeniem klienta kosztami obsługi reklamacji.

Formularz reklamacyjny do pobrania tutaj.