Krzywoliniowe zerwanie taśmy poza zgrzewem – od wrębu