Zużycie powierzchni bocznych korpusu piły – nierównomiernie