Zużycie powierzchni bocznych korpusu piły – równomiernie